Ortofotomapa jest rastrowym obrazem powierzchni danego terenu, który powstaje w wyniku odpowiedniego przetworzenia zdjęć lotniczych, satelitarnych lub pochodzących z drona. Na terenie Polski głównym organem odpowiedzialnym za prowadzenie bazy danych zawierających ortofotomapa jest Główny Geodeta Kraju. Dzięki ortofotomapie istnieje możliwość ukazania dużego terenu w jednym ujęciu.

Powstawanie ortofotomapy, czyli dokładnych obrazów terenu

Ortofotomapa jest pewnego rodzaju mapą, która została stworzona na podstawie wielu zdjęć. Tworzenie ortofotomapy to kilkuetapowy proces, który tak naprawdę można podzielić na dwa etapy. Pierwszym etapem jest pozyskanie materiału, czyli praca z urządzeniem mogącym zrobić odpowiednie zdjęcia, a wysokość z jakiej są robione dochodzą nawet do kilometra nad powierzchnię. Z kolei drugi krok to opracowanie uzyskanych zdjęć na komputerze, z pomocą dedykowanych programów. Ortofotomapa powstaje na podstawie opracowanych serii obrazów wykonanych bezpośrednio nad konkretnym obszarem. Następnie obraz poddawany jest korekcji w celu usunięcia wszelkich zniekształceń pochodzących z czujnika oraz deformacji ukształtowania terenu w procesie zwanym ortorektyfikacją. Zdjęcia do ortofotomapy różnią się od tych robionych w tradycyjny sposób z lotu ptaka, przede wszystkim perspektywą. Efektem obrazów do tworzenia ortofotomapa jest rzut ortogonalny, czyli prostopadły.

Cały proces obejmuje wykonanie setek zdjęć terenu. Po przeprowadzeniu korekty zdjęcia poddawane są mozaikowaniu. Jest to etap, gdzie wszystkie wcześniej wykonane zdjęcia łączone są w jedną ortofotomapę. Ortofotomapą wykonaną ze zdjęć zrobionych w czasie nalotów fotogrametrycznych można posłużyć się do precyzyjnych wyliczeń takich jak: pomiary odległości, pomiary powierzchni, wysokość, czy objętość materiałów sypkich.

Generowanie ortofotomapa z cyfrowych zdjęć

Mapowanie jest niezbędne w wielu branżach, jak na przykład budowlanych lub geodezyjnych. Fotogrametria jest jednym z podstawowych elementów, dzięki któremu możliwe jest stworzenie szczegółowych pomiarów hałd, wyrobisk, czy wysypisk. Czy da się samemu stworzyć ortofotomapę? Okazuje się, że tak. Przy pomocy drona można zrobić niezbędną serię zdjęć pod odpowiednim kątem, a następnie w łatwy sposób skorzystać z programów dostępnych w Internecie. Dokładność uzyskanych ortofotomap uzależniony jest przede wszystkim od jakości użytego sprzętu, aktualnie panującej pogody i warunków atmosferycznych, umiejętności pilota robiącego zdjęcia, a także wiedzy i umiejętności w modelowaniu 3D.

Tworzenie ortofotomapy jest złożonym i trudnym procesem. Wymaga nie tylko teoretycznej wiedzy, ale i wielu uzupełniających się umiejętności.

Reklama

Reklama

Polecamy