Choć dla wielu osób mieszkanie sfinansowane kredytem hipotecznym jest tym docelowym, przeznaczonym na całe życie, zdarzają się sytuacje, w których musi ono zostać sprzedane. Najczęściej dzieje się tak, gdy właściciel nieruchomości chce się przeprowadzić lub nie jest w stanie dłużej spłacać rat kredytu. Warto zatem zastanowić się nad tym, czy mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym można sprzedać, a jeśli tak, to jakie formalności należy spełnić, by cała transakcja mogła dojść do skutku. Kwestie te poruszamy w poniższym tekście.

Czy da się sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

 Żeby nie trzymać Cię dłużej w niepewności, odpowiemy od razu, że tak, możesz sprzedać mieszkanie obciążone kredytem, ponieważ dysponujesz prawem własności, które pozwala Ci na zarządzanie nieruchomością w dowolny sposób. Niemniej, z racji tego, że hipoteka stanowi zabezpieczenie długu, istnieją też pewne sytuacje, w których sprzedaż takiego mieszkania będzie utrudniona.

  • Jeśli istnieją zaległości w spłacie kredytu, bank może zażądać ich uregulowania, zanim zgodzi się na sprzedaż mieszkania. To samo tyczy się sytuacji, w której środki uzyskane z takiej transakcji nie pozwalają na pokrycie całego długu.
  • Trudności pojawią się też wtedy, gdy nieruchomość została zajęta przez syndyka lub komornika. W takim przypadku przed sprzedażą należy uzyskać od nich zgodę.
  • Na sfinalizowanie całej transakcji muszą zgodzić się także wszyscy współwłaściciele i współkredytobiorcy. Bez tego nie jest możliwe zakończenie umowy kredytowej. Warto o tym pamiętać.

 W tym miejscu ważna informacja. Przed sprzedażą mieszkania musisz poinformować bank o chęci pozbycia się nieruchomości. Jeśli nie istnieją żadne przesłanki do odmowy, otrzymasz od banki niezbędne dokumenty (związane na przykład z pozostałą kwotą kredytu), które następnie musisz przekazać notariuszowi.

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem? O czym pamiętać?

 Skoro znasz już podstawowe informacje dotyczące omawianej transakcji, możemy przejść do wyjaśnienia, jak należy ją przeprowadzić. Jak wygląda sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym?

  1. O pierwszej ważnej czynności już wspominaliśmy. Musisz skontaktować się z bankiem i poinformować o chęci znalezienia kupca. W ten sposób poznasz pozostałą kwotę zadłużenia, a także warunki wcześniejszej spłaty (uwaga! Niektóre banki naliczają wtedy dodatkową prowizję bądź inne opłaty, dlatego warto to sprawdzić).
  2. Gdy znajdziesz chętnego na zakup mieszkania, musisz przedstawić mu zaświadczenie o wysokości zadłużenia. Potrzebna będzie Ci również promesa wykreślenia hipoteki z ksiąg wieczystych.
  3. Jeżeli nabywca mieszkania planuje sfinansować całą transakcję kredytem hipotecznym, podpisywana jest umowa przedwstępna. W przeciwnym wypadku możesz od razu przystąpić do podpisania umowy kupna sprzedaży. Oczywiście w formie aktu notarialnego.
  4. Gdy obie strony dojdą do porozumienia, dochodzi do przelania środków za zakup mieszkania na konto właściciela, który następnie musi spłacić całość kredytu hipotecznego. Jeśli jednak nabywca także chce zaciągnąć kredyt, jego bank przelewa do banku właściciela nieruchomości kwotę niezbędną do spłaty zobowiązania, a nadwyżkę na wskazane przez niego konto.
  5. Na koniec pozostaje już tylko zgłosić się do sądu rejonowego, by złożyć wniosek o wykreślenie z hipoteki. Na tym cała procedura się kończy.

 Poza wspomnianymi już formalnościami, w trakcie sprzedaży mieszkania z kredytem potrzebne będą Ci następujące dokumenty: akt własności nieruchomości, zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich mieszkańców, zaświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i podatku od nieruchomości.

Jak zatem widać, tego typu transakcje wymagają załatwienia pewnych formalności, które przeważnie nie są zbyt skomplikowane. Jeśli jednak obawiasz się pewnych problemów, zawsze możesz skorzystać z pomocy doradców, którzy odpowiedni sposób przeprowadzą Cię przez transakcję.

źródło: SŁAWBUD Developer Łomianki

Reklama

Reklama

Polecamy