Odzyskiwanie długów to jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakimi stają przedsiębiorcy, a często również osoby fizyczne. Warto w takich przypadkach sięgnąć po jedno z najbardziej skutecznych narzędzi – wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Długów.

Czym jest KRD?

Rejestr dłużników, który oficjalnie nazywany jest Krajowym Rejestrem Długów (w skrócie KRD), to  biuro informacji gospodarczej, które służy do gromadzenia oraz udostępniania informacji o osobach prywatnych lub firmach, które posiadają zaległe długi. Taki wpis do KRD wiąże się dla dłużnika z negatywnymi konsekwencjami, wpływa on bowiem na wiarygodność finansową przedsiębiorstwa w kontakcie z kontrahentami, a w przypadku osób prywatnych na ocenę ich historii kredytowej. W efekcie przyczynia się do mobilizacji dłużnika do spłaty zadłużenia.

Jak dokonać wpisu dłużnika do KRD?

Do Krajowego Rejestru Długów dłużnik nie trafia automatycznie, musi zostać zgłoszony przez wierzyciela. Na liście KRD znaleźć się mogą zarówno konsumenci (osoby prywatne) jak i przedsiębiorstwa, a wpisu dokonać mogą osoby fizyczne i osoby prawne.

Jeśli termin płatności minął, a Twój dłużnik nadal nie spłacił swojego zobowiązania, warto rozpocząć proces wpisu dłużnika do KRD. Aby tego dokonać należy spełnić następujące warunki:

  • Wierzyciel posiada prawomocną dokumentację potwierdzającą istnienie długu oraz tożsamość dłużnika – mogą to być np. umowa, faktura lub wyrok sądowy.
  • Zadłużenie dłużnika przekracza 200 zł (w przypadku konsumenta) lub 500 zł (w przypadku przedsiębiorstwa).
  • Od terminu płatności minęło co najmniej 60 dni.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, w pierwszej kolejności konieczne jest pisemne zawiadomienie dłużnika o zamiarze dokonania wpisu do bazy KRD, co dokonać można listem poleconym lub wiadomością e-mail. Po 30 dniach od takiego wezwania można przystąpić do dokonania wpisu.

Wierzyciel musi zarejestrować się na stronie internetowej KRD, a następnie dokonać zgłoszenia dłużnika. Robi się to poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej KRD. Konieczne jest podanie szczegółowych danych dotyczących długu, m. in. dane identyfikacyjne dłużnika, wartość długu, termin płatności czy tytuł wykonawczy, który pozwala na jego egzekucję.

Po weryfikacji wniosku i dokumentacji, KRD wysyła do osoby zalegającej ze spłatą zawiadomienie o planowanym wpisaniu go do rejestru. Jeśli dłużnik po 14 dniach nadal nie uregulował swojego zobowiązania, zostaje oficjalnie wpisany do Krajowego Rejestru Długów.

Wierzyciel ma obowiązek aktualizacji danych co 30 dni, a jeśli dług zostanie uregulowany należy natychmiast usunąć wpis z KRD.

Wpisanie dłużnika do KRD nie jest skomplikowane, a może skutecznie zmobilizować zalegającego do spłaty długu. Wiąże się bowiem z poważnym konsekwencjami dla dłużnika, takimi jak utrudniony dostęp do usług finansowych oraz utrata wiarygodności finansowej. Wszelkie formularze pozwalające na taki wpis znajdują się na stronie internetowej KRD.

Reklama

Reklama

Polecamy