Decydując się na budowę własnego domu, stajesz przed wieloma wyzwaniami. Jednym z najtrudniejszych jest sposób podziału środków przeznaczonych na budowę. Niestety zazwyczaj budżet jest ograniczony i trzeba wybrać tylko niektóre spośród dziesiątków interesujących nas rozwiązań. Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze tego, co warto zastosować we własnym domu? Rozsądnym wydaje się wybór takich systemów, które ograniczą koszty eksploatacji budynku, będą możliwie bezobsługowe i zwiększą komfort użytkowania domu, a koszt ich zakupu i montażu ma szansę zwrócić w ciągu kilku lat.

Rozwiązaniem, które idealnie wpasowuje się w te kryteria, jest montaż fotowoltaiki, a więc instalacji wytwarzającej energię elektryczną z promieni słonecznych.

Formalności

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 50 kW nie wymaga odrębnego pozwolenia na budowę. Moc domowej instalacji zazwyczaj nie przekracza 10 kW, a więc w zdecydowanej większości przypadków obejdzie się bez tego dokumentu. W przepisach istnieją jednak wyjątki, wymagające zgłoszenia robót przed ich rozpoczęciem w sytuacji gdy:

  • urządzenia fotowoltaiczne są montowane na obiekcie budowlanym (np. domu) i ich wysokość przekracza 3 metry,
  • grunt, na którym są montowane, wpisany jest do rejestru zabytków (choć w tym przypadku może się jednak zdarzyć, że nie wystarczy zgłoszenie, a konieczne będzie pozwolenie).

Niezależnie od tego, czy inwestycja wymaga pozwolenia lub zgłoszenia czy też nie, należy spełnić dwa warunki:

  • musi ona być zgodna z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
  • w przypadku instalacji o mocy powyżej 6,5 kW konieczne jest uzgodnienie projektu budowlanego pod kątem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej.

Pozwolenie na budowę jest również niezbędne w każdym przypadku, niezależnie od mocy instalacji, gdy:

  • jej montaż wymaga przebudowy lub rozbudowy budynku, na którym ma być zlokalizowana, a zakres robót wymaga pozwolenia,
  • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Ograniczenie kosztów użytkowania budynku

Żeby zrozumieć najważniejszą korzyść z zastosowania fotowoltaiki, wystarczy przeanalizować ruch cen energii elektrycznej. Od lat odbywa się on tylko w jednym kierunku, tzn. w górę i jest to wzrost coraz bardziej dynamiczny. Wszelkie znaki wskazują, że ta tendencja w długiej perspektywie co najmniej się utrzyma. Panele fotowoltaiczne pozwolą się od tych wzrostów kosztów energii chociaż częściowo uniezależnić.

Istotną zaletą jest możliwy do uzyskania efekt synergii wynikający z połączenia w jednym budynku instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła jako źródłem ogrzewania oraz rekuperacją. Wszystkie te systemy bardzo dobrze uzupełnią się kosztowo i funkcjonalnie.

Podsumowanie

Budując nowy dom, warto od razu zaprojektować i wykonać instalację fotowoltaiczną, gdyż z pewnością jest to system, który przyniesie nam duże korzyści. Inteligentne połączenie go na tak wczesnym etapie inwestycji z innymi nowoczesnymi instalacjami montowanymi we współczesnym budownictwie pozwoli tylko te korzyści zwiększyć.

źródło: pvplus.pl – fotowoltaika do domów jednorodzinnych

Reklama

Reklama

Polecamy