Skuteczne zarządzanie projektem jest niezbędne, aby firma osiągnęła sukces na rynku, zdobywała coraz to nowych, lepszych klientów i umacniała swoją pozycję wśród konkurencji. Taki cel osiągniesz wyłącznie wtedy, gdy liderem firmy będzie menedżer po studiach MBA.

Executive MBA przygotowuje do roli lidera

Bycie liderem, skuteczne zarządzanie projektami i realizowanie ich z pomocą w pełni zaangażowanych pracowników nie jest proste. Studia biznesowe w Warszawie odbywające się w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej są w stanie przygotować cię do roli lidera w nowych, dynamicznych czasach. Program studiów jest oparty na trzech filarach:

 • Knowledge for Business, 
 • Business in Action,
 • Personal Development: Transformation Labs.

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do roli kompetentnego, efektywnego i potrafiącego sprostać wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się świata lidera.

Zasady, których należy przestrzegać podczas realizacji projektu

 • Opracuj Business Case i określ cel projektu

Niezależnie od rodzaju projektu, sprecyzuj konkretne cele biznesowe i korzyści wynikające z ich osiągniecia. Zarząd oczekuje od Ciebie efektywnego działania, które nie będzie wiązało się z korzystaniem z nieograniczonych funduszy. Oczywiście nie zawsze łatwo można opracować Business Case w postaci konkretnych liczb, ale warto przygotować szacunkowe wartości wraz z korzyściami jakościowymi, które osiągniesz przy realizacji projektu.

 • Opracuj profesjonalny plan projektu

Plan projektu powinien zawierać:

 • harmonogram,
 • odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań spoczywającą na konkretnych osobach,
 • budżet,
 • komponenty potrzebne do realizacji założeń,
 • określenie ryzyka mogące zakłócić realizację.

Plan projektu jest niezbędny. Musi zostać przygotowany w czytelny sposób, zrozumiały dla wszystkich pracowników. Bez planu trudno jest realizować określone cele.

 • Profesjonalne zarządzanie

Realizacja projektu wymaga pełnego zaangażowania zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej. Na żadnym etapie nie może pojawić się brak motywacji czy zniechęcenie, ponieważ to może oznaczać początek końca marzeń o osiągnięciu celów biznesowych. Od początku kładąc nacisk na pełną wydajność i zaangażowanie, zakomunikujesz pracownikom, jak ważna jest realizacja projektu dla rozwoju firmy.

 • Kumuluj dobre pomysły

Studia biznesowe w Warszawie dają menedżerom podstawę do skutecznego analizowania pomysłów i wybierania wyłącznie tych, które mają szansę przyczynić się do zakończenia projektu z sukcesem. Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści oraz ryzyka, jesteś w stanie wytypować pomysły atrakcyjne od tych, które choć z pozoru wydają się sensowne, tak naprawdę nic dobrego nie przyniosą.

 • Jasno ustalaj priorytety

Optymalnym rozwiązaniem pozwalającym na realizację projektu w ustalonym terminie jest umiejętne rozdzielenie zadań między pracowników. W pierwszej kolejności trzeba skupić się na priorytetowych celach strategicznych, od których zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Nikt jednak nie może spoczywać na laurach, co jasno powinno zostać zakomunikowane. Prawidłowe zarządzanie zasobami ludzkimi jest tutaj kluczowe.

Reklama

Reklama

Polecamy