Stosowanie separatorów cyklonowych w układach sprężonego powietrza ma na celu zapewnienie czystości i jakości powietrza, ochronę urządzeń i narzędzi pneumatycznych oraz poprawę wydajności i niezawodności procesów przemysłowych. Jest to ważny element zarządzania układem sprężonego powietrza, szczególnie w branżach, gdzie czystość powietrza jest krytyczna. Poznaj zasadę działania separatorów cyklonowych.

Co to jest separator cyklonowy?

Separator cyklonowy to stosunkowo proste urządzenie mechaniczne, które służy do oddzielania ciał stałych lub ciekłych cząstek z przepływającego gazu lub powietrza za pomocą sił odśrodkowych i grawitacyjnych. Jest to stosunkowo prosty i skuteczny sposób na rozdzielenie zanieczyszczeń od strumienia gazów lub powietrza, co ma zastosowanie w wielu różnych dziedzinach przemysłu i procesach.

Separator cyklonowy składa się z wlotu, korpusu, wirnika i wylotu. Sprężone powietrze do separatora przechodzi przez wlot powietrza. Następnie kierowane jest do korpusu, gdzie zachodzi główny proces separacji. Wewnątrz korpusu znajduje się wirnik, który przyspiesza strumień gazu i wywołuje oddzielanie się od niego zanieczyszczeń w postaci kondensatu wodno-olejowego. Ostatnim krokiem w procesie uzdatniania sprężonego powietrza w separatorze cyklonowym jest przejście oczyszczonego medium przez wylot powietrza oraz usunięcie kondensatu lub gromadzone go w specjalnym zbiorniku.

Separator cyklonowy, jako podstawowy element systemu uzdatniania sprężonego powietrza,  jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle chemicznym, spożywczym, energetycznym, budowlanym i wielu innych. 

Po co stosuje się separatory cyklonowe?

Dlaczego separatory cyklonowe są tak powszechnie stosowane w systemach sprężonego powietrza? Urządzenia te są stosowane do podstawowego uzdatniania medium, które następnie jest przygotowane do kolejnych etapów oczyszczania np. w osuszaczach powietrza. 

Separatory cyklonowe stosuje się w układach sprężonego powietrza z kilku ważnych powodów. Odpowiedzialne są one za podstawowe usunięcie wszystkich typów zanieczyszczeń: wilgoci, cząstek olejowych i stałych. Odseparowują je od medium roboczego, a powstały kondensat wodno-olejowy usuwają na stałe z układu. W efekcie przyczyniają się do ochrony urządzeń i narzędzi pneumatycznych. Warto dodać, że nawet podstawowa eliminacja zanieczyszczeń z medium ma wpływ na ograniczenie ryzyka awarii i nieplanowanym przestojom w produkcji. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do zanieczyszczenia przewodów, zaworów i innych elementów układu sprężonego powietrza, zwiększają ryzyko korozji i nieszczelności w układzie co może prowadzić do awarii. 

Efektem działania separatorów cyklonowych jest zwiększenie wydajności procesów. Co więcej, oddzielenie zanieczyszczeń za pomocą separatorów cyklonowych zwiększa wydajność procesów przemysłowych, zwłaszcza w aplikacjach, gdzie czystość powietrza jest kluczowa, na przykład w produkcji żywności, farmacji i elektronice. Jednocześnie usunięcie zanieczyszczeń za pomocą separatorów cyklonowych obniża koszty konserwacji układu sprężonego powietrza, ponieważ urządzenia i filtry nie będą narażone na duże ilości zanieczyszczeń. Ponadto eliminacja cząstek stałych z powietrza może przekładać się na oszczędności energii, ponieważ mniejsza ilość zanieczyszczeń oznacza mniejsze opory w przewodach i filtrach.

Co zrobić z kondensatem wodno-olejowym?

Kondensat wodno-olejowy to mieszanina wody i oleju, która powstaje w procesie uzdatniania sprężonego powietrza w układach, gdzie wykorzystywane są kompresory olejowe. Kondensat ten zawiera zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla środowiska, dlatego konieczne jest właściwe jego gospodarowanie i utylizacja. Warto pamiętać, że kondensat składa się głównie z wody, która stanowi 99% całej objętości mieszaniny. Jednocześnie warto pamiętać, że utylizacja kondensatu jest procesem dość kosztownym, dlatego warto zadbać o maksymalne jego odwodnienie. W tym celu zazwyczaj stosuje się separatory wodno-olejowe. W wyniku procesu olej może być poddawany dalszej obróbce lub utylizacji, a czysta woda może być odprowadzana lub ponownie wykorzystywana.

Należy pamiętać, że jest prowadzenie dokładnej dokumentacji dotyczącej gospodarowania kondensatem wodno-olejowym oraz przestrzeganie wszelkich przepisów i regulacji dotyczących jego utylizacji jest obowiązkiem przedsiębiorcy, w którego zakładzie wytwarzany jest kondensat jako efekt uboczny uzdatniania sprężonego powietrza. 

Gospodarowanie kondensatem wodno-olejowym jest istotnym elementem dbania o środowisko naturalne i zgodności z przepisami. Niewłaściwe postępowanie z tym rodzajem odpadu może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i środowiskowych. Dlatego też zawsze należy kierować się obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi utylizacji tego rodzaju odpadów.

źródło: AG Kompressoren sprężarki powietrza