Funkcjonujące w sposób nieprawidłowy zdolności poznawcze są źródłem problemów w szkole. Dobrą wiadomością jest fakt, że nie są to problemy nie do rozwiązania. Co jednak zrobić, aby się dowiedzieć, które z funkcji kognitywnych wymagają poprawy?

Test Gibsona – jak powstał?

Twórcą testu pozwalającego ocenić funkcje poznawcze, takie jak myślenie logiczne, rozumienie, pamięć, koncentracja, jest dr Ken Gibson. Mimo, że sam borykał się z dysleksją ukończył medycynę. Studiowanie na tak wymagającym kierunku, wiąże się z ogromnym wysiłkiem, a dla kogoś kto boryka się z ww. problemem były one jeszcze trudniejsze. Zainspirowało to dr Gibsona do poszukiwania nowych rozwiązań, które ułatwiłyby naukę osobom, u których stwierdzono dysleksję, zaburzenie deficytu uwagi, zespół nadpobudliwości, a nawet autyzm. Badał on w jaki sposób wymienione zaburzenia ograniczają możliwość nauki. Efektem prowadzonych przez niego obserwacji było powołanie do życia w 1980 roku programu, którego celem była poprawa umiejętności przyswajania wiedzy.

Dr Gibson założył instytut badawczy, a jego program otrzymał pozytywne recenzje ekspertów zajmujących się zdolnościami poznawczymi. Informacja o tym, że program ćwiczeń dr Gibsona pomyślnie przeszedł badania trafiła do wielu zainteresowanych. Konsekwencją było stworzenie programu „BrainRx”.

Aby móc stosować ćwiczenia poprawiające funkcje poznawcze niezbędne jest sprawdzenie, które z nich są najsłabsze i wymagają poprawy. Temu właśnie służy test Gibsona, który stosowany jest zarówno u dzieci (powyżej 6. roku życia), jak i dorosłych.

Do czego służy test Gibsona?

Test stworzony przez dr Gibsona to naukowa ocena zdolności poznawczych, takich jak: pamięć, uwagą, myślenie logiczne, zdolność przyswajania sobie nowej wiedzy i zdolność postrzegania świata za pomocą zmysłów. Jakiekolwiek braki, w którejś z wymienionych funkcji sprawiają, że niektóre dzieci w wieku szkolnym nie mogą nadążyć za programem nauczania, z którym radzą sobie ich rówieśnicy.

Identyfikacja problemu pozwala zrozumieć, dlaczego dzieci mają trudności w nauce, a dorośli w zdobywaniu kolejnych, coraz wyższych szczebli na drabinie kariery zawodowej. Zdiagnozowanie słabych stron to dopiero początek drogi wypełnionej ćwiczeniami wzmacniającymi pracę mózgu.

Test Gibsona wyróżniają wysokie parametry psychometryczne spełniające, nieraz z nawiązką, normy, które zostały przyjęte dla testów stosowanych w edukacji. Oszacowano, że od 1999 roku test Gibsona zastosowano blisko 100 tysięcy razy. Dowodem jego skuteczności jest fakt, że już 2-krotnie zyskał walidację oraz normę jakości, która jest wyrazem uznania ze strony specjalistów zajmujących się nauczaniem, posiadających najpełniejszą wiedzę na temat zdolności poznawczych. Jest on doceniany na całym świecie, między innymi przez psychologów, terapeutów zajęciowych oraz terapeutów mowy. Wykorzystywany jest również przez klinicystów, wychowawców, optometrów behawioralnej terapii widzenia oraz pracowników ośrodków treningu mózgu.

Wyniki testu Gibsona – dowodem na to, że warto!

Test Gibsona trwa jedynie godzinę, a jego rezultaty informują terapeutę o silnych i słabych stronach funkcji kognitywnych. Test pozwala poznać bieżący, czyli wyjściowy poziom rozwoju umiejętności poznawczych na wypadek, gdyby w przyszłości doszło do urazu mózgu. W pewnym sensie test pozwala oszczędzić czas, ponieważ jego wyniki umożliwiają szybkie ustalenie strategii działań, które należy podjąć, aby móc uzyskać poprawę zdolności poznawczych u ucznia bądź studenta. Celowany program treningowy skutkuje poprawą konkretnych zdolności.

Prowadzona u uczniów i studentów ocena pointerwencyjna pokazuje pozytywne zmiany w zakresie zdolności poznawczych. Test Gibsona wykazał, że wystarczy przez rok być objętym programem „BrainRx”, aby rozwinąć umiejętności poznawcze do 96 procent maksymalnych możliwości ludzkich dla danego wieku.

Systematyczne uczęszczanie na sesje treningowe programu może zwiększyć IQ o minimum 15 punktów.

Już blisko 100 ośrodków na całym świecie stosuje program stworzony przez dr Kena Gibsona. Stosują go specjaliści m.in. w krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania, Litwa oraz Polska.

Źródło: https://braingym.pl/