Wbrew panującej opinii, osoby dysponujące orzeczeniem o niepełnosprawności mogą być wydajnymi pracownikami, będącymi w stanie realizować zadania służbowe tak samo dobrze, jak osoby zdrowe. Świadectwem kompetencji pracownika z niepełnosprawnością jest jego wykształcenie.

Szacunek osób niepełnosprawnych do swojej pracy

Osobom niepełnosprawnym w Polsce ciągle jest trudno znaleźć pracę, która by odpowiadała posiadanym kwalifikacjom. Ciągle są postrzegani, jako pracownicy mniej wydajni. Jest to stereotypowe myślenie, które w większości przypadków nie pokrywa się z rzeczywistością. Pracodawcę do zatrudnienia specjalisty z niepełnosprawnością nie powinny przekonywać jedynie benefity finansowe – powinny za tym przemawiać wykształcenie kandydata, jego kwalifikacje, doświadczenie i nastawienie do pracy.

Warto pamiętać, że osoby niepełnosprawne, które przez wiele lat nie mogły znaleźć zatrudnienia, gdy w końcu otrzymują szansę, do każdego powierzonego zadania podchodzą z większym zaangażowaniem.

Praca w domu dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna ruchowo może być w pełnosprawnym pracownikiem, gdy otrzyma możliwość pracy zdalnej. Jest to rozwiązanie dla osób, w przypadku których dojazd do siedziby firmy jest przeszkodą niemal niemożliwą do pokonania.

Głównymi instrumentami pracy jest wówczas zazwyczaj komputer i telefon. W takiej sytuacji niezbędny jest też dostęp do Internetu. Pomocnymi narzędziami w pracy zdalnej są najnowocześniejsze technologie, takie jak komunikatory internetowe, które umożliwiają bezproblemowe komunikowanie się ze swoim pracodawcą, omawianie realizowanych projektów, czy rozwiązywanie bieżących problemów.

Decydując się na pracę zdalną rezygnuje się z codziennych kontaktów ze współpracownikami, z drugiej jednak strony nie trzeba pokonywać przeszkód architektonicznych, których nie brakuje nawet w dużych miastach. Co więcej, pracownik realizujący obowiązki służbowe w domu może korzystać z przystosowanej dla niego łazienki i kuchni, co jest ogromnym plusem takiego rozwiązania.

Przystosowanie stanowiska pracy

Osobie niepełnosprawnej w staniu się pełnosprawnym pracownikiem pomaga dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb. Trzeba podkreślić, że zadanie to jest obowiązkiem pracodawcy, z drugiej strony obowiązujące przepisy nie precyzują, jak powinno wyglądać zorganizowanie odpowiedniego stanowiska pracy osoby z orzeczeniem.

Może ono polegać na zorganizowaniu nowego stanowiska lub przystosowaniu już istniejącego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, na pracodawcę nałożony został również obowiązek przystosowania pomieszczeń higienicznosanitarnych, czyli toalety, szatni, jadalni do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dobrą wiadomością jest fakt, że zatrudniający może ubiegać się o zwrot środków, które zainwestował w przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Aby uzyskać tego rodzaju dofinansowanie trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez minimum 36 miesięcy. Ponadto osoba, dla której pracodawca planuje przystosować stanowisko pracy, powinna być osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, albo być już zatrudniona u pracodawcy, z tym, że potrzeba zmiany stanowiska nie może być skutkiem naruszenia przepisów ani przez pracodawcę, ani przez pracownika.

Wykształcenie osób niepełnosprawnych

Wśród osób niepełnosprawnych bez trudu można znaleźć specjalistów z różnych branż i dziedzin. Na ich kwalifikacje wpływ ma doświadczenie, umiejętności i wykształcenie, zależne przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności. Dostępne dane pokazują, że 10 proc. osób niepełnosprawnych dysponuje dyplomem ukończenia wyższej uczelni. Pozostały odsetek to osoby z wykształceniem zawodowym i średnim, które radzą sobie zarówno w pracach biurowych, jak i fizycznych.

Pracownicy z niepełnosprawnością ruchową realizują się zawodowo w działach księgowości, kadr i płac, administracji. Wykonywanie obowiązków typowych dla wymienionych miejsc pracy nie wymaga sprawności fizycznej. Można je realizować pracując zdalnie.

Duża część osób mających problemy z poruszaniem się pracuje jako copywriterzy czy informatycy. Jest to praca wymagająca odpowiednich umiejętności, jednak również można ją wykonywać w zaciszu własnego domu, bez konieczności codziennego wychodzenia do siedziby firmy.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną sprawdzają się na stanowiskach mniej wymagających, tzn. w gastronomii, przy sprzątaniu, w pralni czy jako robotnicy przemysłowi.

Źródło: http://bponetwork.pl/

Reklama

Reklama

Polecamy