Transport krwi jest zajęciem niezwykle wymagającym. Od podejmujących się go przedsiębiorców wymaga się przestrzegania rygorystycznych standardów określonych przez prawo. Transport sanitarny jest zazwyczaj realizowany na zlecenie szpitali, poradni lekarskich, stacji dializ, czy też hospicjów. Usługi te polegają na dostarczeniu pobranych próbek krwi z jednego punktu do laboratorium. Niestety w erze dominacji laboratoriów sieciowych, kierowcy transportujący krew do analizy z mniejszych miejscowości do laboratoriów mają do pokonania często, znaczne odległości. Sytuacja nie ma się lepiej w dużych miastach, które z powodów zakorkowanych ulic mogą skutecznie utrudniać transport krwi. Dlatego w procesach przewożenia krwi niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków transportu.

Ochrona transportowanej krwi przed wysoką temperaturą i światłem.

Warunki transportu krwi dokładnie określają temperaturę jej transportu oraz czas od pobrania w jakim powinno się ją dostarczyć do laboratorium. Czas i temperatura, w której jest transportowana krew mają znaczący wpływ na poziom glukozy i potasu w niej zawarty, które są podstawą dla uzyskania stabilnych wyników. Krew powinna być przewożona w kontrolowanej temperaturze od + 2 °C do + 8 °C. Do jej transportu najczęściej wykorzystuje się specjalnie do tego przygotowane pojemniki, chroniące znajdującą się w próbówkach krew przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczają ją przed wpływem światła słonecznego. Najczęściej krew jest transportowana w lodówce transportowej lub pojemniku izotermicznym z wkładami chłodzącymi, w której jest utrzymywana stała temperatura. Utrzymujące stałą temperaturę lodówki wyposażone w systemy monitoringu, mogące alarmować kierowcę o przekroczeniach określonych norm, zapewniają bezpieczeństwo przewożonej krwi, zarówno na krótkich dystansach, jak i podczas dłuższych tras.

Ochrona transportowanej krwi przed uszkodzeniem  i pomyleniem próbek.

Podczas przewożenia próbek krwi samochodem, należy zabezpieczyć je również przez niewskazanymi wstrząsami. Wstrząśniecie próbówki z krwią może doprowadzić do hemolizy krwi i wpłynąć niekorzystnie na wyniki badań. Dlatego krew powinna być transportowana z wykorzystaniem  statywów zabezpieczających próbówki przed wstrząsami, czy rozbiciem. Transport próbówek w pozycji pionowej zapobiega też nadmiernemu kontaktowi krwi ze ściankami probówki, zmniejszając ryzyko wystąpienia adsorbcji niektórych białek. Podczas transportu krwi niezwykle ważne jest także właściwe oznakowanie próbek. Każda transportowana próbka powinna posiadać naklejkę pozwalającą na jej jednoznaczną identyfikację.

Źródło: M2M Team – Monitoring tempeatury

Reklama

Reklama

Polecamy