Traumą najczęściej określamy negatywne zdarzenie w życiu, które spowodowało duży szok oraz szereg konsekwencji odbijających się na naszej  psychice, oraz zdrowiu. Może być spowodowana pojedynczym zdarzeniem bądź też dłuższym okresem wypełnionym chronicznym stresem, agresją czy innymi nadużyciami. Leczenie traumy w psychoterapii ma na celu odzyskanie wewnętrznego spokoju i równowagi, ponowne nauczenie się samoregulacji oraz przepracowanie traumatycznych zdarzeń.

Jak odbywa się leczenie traumy w psychoterapii?

Podstawową i najpopularniejszą metodą leczenie traumy jest psychoterapia. Sposób jej prowadzenia natomiast musi zostać indywidualnie dobrany do rodzaju zdarzenia oraz potrzeb klienta. Pod uwagę należy wziąć wiek, płeć, temperament, osobowość oraz rodzaj objawów, z którymi boryka się pacjent.

Specyficznym objawem traumatycznego zdarzenia jest ciągłe powracanie myślami do negatywnego znaczenia, tym samym prowadząc do urealnienia schematów pojawiających się w głowie. W konsekwencji tych działań osoba chora zmaga się z jeszcze większym smutkiem i żalem. Leczenie traumy zakłada więc przepracowanie utrwalonych zdarzeń, wyobrażeń oraz emocji.

Wychodzenie z problemów spowodowanych traumą nigdy nie jest procesem szybkim i prostym. Wielokrotnie, początkowo wiąże się z poczuciem ogromnego lęku i chęcią porzucenia terapii. Jedną z najczęściej stosowanych metod w psychoterapii jest tzw. projekcja polegająca na ciągłym wracaniu do negatywnych zdarzeń. Po pewnym czasie dochodzi do normalizacji traumatycznego zdarzenia, które przetworzone wiele razy nie wiąże się już ze skrajnymi emocjami czy zachowaniami.

Niekiedy także dochodzi do wyparcia negatywnych zdarzeń. Pacjent zdaje się nie pamiętać smutnego wydarzenia, próbując zapomnieć o zagrożeniu, które łączyło się z nim. Podstawowym celem terapii w takim przypadku będzie więc odkrycie źródła problemu oraz następne przepracowanie sensora, w ten sposób, by więcej nie utrudniał normalnego funkcjonowania.

Jako że samo leczenie jest procesem trudnym oraz wymagającym wielu poświeceń, oraz zaangażowania osoba chora w tym czasie potrzebuje wiele wsparcia i pomocy od najbliższych osób. Poczucie bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu pacjenta pozwoli na przepracowanie zdarzeń, kontynuowanie terapii i szybsze poradzenie sobie z negatywnym wydarzeniem.

Ile trwa psychoterapia traumy?

Czas trwania psychoterapii zawsze uzależniony jest od wieku, temperamentu, potrzeb i objawów pacjenta. Zdarza się, że pojedyncze negatywne zdarzenie udaje się przepracować już w ciągu 6-8 sesji terapeutycznych. Wieloletnie krzywdy, agresja czy nadużycia bądź też chroniczny stres będzie się już wiązał ze znacznie dłuższą pracą, niejednokrotnie trwającą nawet kilka lat.

Pod hasłem traumatolog w Warszawie bez problemu znajdziemy wielu psychoterapeutów pracujących pacjentami zmagającymi się z traumą. Konieczne jest jednak pamiętanie, że prawdziwą pomoc może przynieść jedynie specjalista sprawdzony, empatyczny oraz wyrozumiały.