Wiele firm w kraju otrzymuje płatności z opóźnieniem. Zazwyczaj jest to zjawisko nieodbiegające od normy, jednak zdarzają się nieuczciwi klienci, którzy nie poczuwają się do jak najszybszej spłaty zaległych zobowiązań. W takim przypadku bardzo często konieczne jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. Takie firmy wykonują zazwyczaj swoją pracę, obciążając kosztami dłużnika, jednak często warto najpierw zadziałać polubownie na własną rękę.

Jak odzyskać długi od klientów?

Proces odzyskiwania długów bardzo często jest zajęciem długotrwałym i uciążliwym dla właścicieli firm. To wtedy najczęściej podejmuje się radykalne środki i wzywa firmę windykacyjną. Jeżeli jednak istnieje problem związany z brakiem spłaty, warto przed poproszeniem firmy windykacyjnej o pomoc podjąć samodzielne działania. Jest kilka opcji, które mogą pomóc w tym trudnym czasie.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa

Kiedy dłużnicy zalegają ze spłatą swoich zobowiązań, przedsiębiorstwo może działać nieprawidłowo z powodu braku ciągłości finansowej. To wtedy właściciel takiej firmy nie jest sam w stanie zapłacić za wszelkie towary, jakie zakupił, a przedsiębiorstwo samoistnie popada w spiralę zadłużeń i traci na wiarygodności przed kolejnymi klientami. Można powiedzieć, że brak spłaty środków przez inną firmę, może doprowadzić do poważnych tarapatów kolejnych firm. Zanim przystąpi się do jakiejkolwiek transakcji, należy skrupulatnie sprawdzić wiarygodność i płynność finansową kontrahenta. Jeżeli jednak zainteresowana współpracą firma nie widnieje w żadnym spisie dłużników, a mimo to nie wywiązuje się ze spłaty, wówczas należy działać od razu.

Rozwiązanie polubowne

Jeżeli dany przedsiębiorca ma chęć pozytywnych stosunków z dłużnikiem, powinien załatwić sprawę polubownie. Można zaproponować spłatę zadłużenia w ratach, co będzie idealnym rozwiązaniem dla obu firm. Można również skorzystać z usług mediatora. Warto napisać dłużnikowi wiadomość z informacją, że jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone, wówczas zatrzymane zostaną wszelkie dostawy.

Wezwanie do zapłaty

Jeżeli rozwiązanie polubowne nie skutkuje i nadal firma nie odnotowała wpłaty, wówczas konieczne jest wezwanie do zapłaty. Taki krok jest bardzo przydatny w przypadku późniejszego postępowania sądowego. Wezwanie do zapłaty musi być jednak sporządzone w sposób prawidłowy. Koniecznie trzeba wysłać je listem poleconym, aby mieć pewność, że wiadomość dotarła do dłużnika. Co powinno znaleźć się w wezwaniu? Przede wszystkim imię i nazwisko dłużnika oraz nazwa firmy, NIP, numer KRS oraz informacja, czy działania podejmowane są w imieniu własnym, czy też zatrudnionego pełnomocnika. W takim dokumencie powinna znaleźć się również informacja dotycząca wysokości zadłużenia, tytułem oraz numerem konta bankowego, a które ma zostać przelana kwota. Ostateczny termin spłaty zobowiązań to zwykle 7 lub 14 dni.

Skorzystanie z usług firmy windykacyjnej

Często przedsiębiorcy decydują się na taki krok z powodu braku czasu na działanie na własną rękę. Można również wejść na drogę sądową, jednak firma windykacyjna na kilka sposobów próbuje pozyskać środki od dłużnika. Ma także prawo w naszym imieniu wejść na drogę sądową.

Reklama

Reklama

Polecamy