Odnawialne źródła energii to wszelkie zasoby, które ulegają odnowieniu w niedługim czasie, dzięki czemu ich zużycie nie powoduje trwałych deficytów. Procesy pozyskiwania OZE mają w dużym stopniu ograniczony wpływ na środowisko naturalne. Nie bez powodu zatem określane są także ekologicznymi źródłami energii.

Energia słoneczna i wiatrowa a kompleksowe systemy OZE

Jednymi z powszechnie wykorzystywanych, ekologicznych źródeł energii energia słoneczna i wiatrowa. Obecny stopień zaawansowania technologii pozwala na wykorzystanie słońca bądź wiatru do produkcji prądu użytkowanego także w naszych domach. Na rynku dostępne są bowiem kompleksowe systemy OZE, które stosuje się bezpośrednio w budynkach mieszkalnych. Istnieje kilka rodzajów elementów takich systemów, które można dowolnie modyfikować i dopasowywać do aktualnych potrzeb oraz preferencji użytkowników.

Wśród OZE coraz bardziej powszechne staje się wykorzystanie energii słonecznej. Fotowoltaika pozwala na przekształcenie energii słonecznej w prąd. Energię elektryczną w warunkach domowych można także pozyskać z wiatru. W tym wypadku do poprawy bilansu energetycznego gospodarstw domowych stosuje się przydomowe elektrownie wiatrowe. Wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej do produkcji prądu daje możliwość częściowego, a nawet całkowitego uniezależnienia się od dostaw prądu z sieci publicznej. Konsumpcja energii elektrycznej „na bieżąco” to nie wszystko. Coraz popularniejsze jest wykorzystanie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, z których można korzystać w momencie obniżonej produkcji energii wynikającej z mniejszego nasłonecznienia czy spadku prędkości wiatru. Dzięki temu gospodarstwo domowe, rolne czy firmy uniezależniają się od dostaw energii z sieci publicznej i wahań cen prądu, ale, co więcej, mogą zarabiać na odsprzedaży energii (wyprodukowanej w nadmiarze) do publicznej sieci energetycznej.

Tanie ogrzewanie

Instalacja fotowoltaiczna to tylko jeden z komponentów systemu OZE. Może ona bowiem być stosowana jako źródło zasilania dla paneli IR. Panele IR to nowatorski system ogrzewania domu za pomocą energii elektrycznej. Urządzenia te, poprzez promieniowanie podczerwone, emitują ciepło, które jest szybko i równomiernie rozprowadzane w przestrzeni domu.

Fale podczerwieni nie są wchłaniane przez powietrze w wstępnej fazie, lecz są  przekształcane w ciepło dopiero po dotarciu do obiektu (czyli osób znajdujących się w pomieszczeniu i do wyposażenia wnętrz). W wyniku czego ciepło, które  uwalnianie jest przez kontakt z obiektem, ogrzewa powietrze dopiero w tym momencie grzania, co przyczynia się do tego, że ciepło odczuwamy znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnego ogrzewania.

Z kolei pompy ciepła to urządzenia pobierające energię z otoczenia. W przypadku pomp ciepła typu glikol-woda energia pobierana jest z gruntu, a następnie przekazywana do instalacji, która ogrzewa bądź chłodzi przestrzeń naszego domu. Wśród ekologicznych, a zarazem ekonomicznych rozwiązań dla domów mieszkalnych, należy wskazać także coraz powszechniej stosowane kotły na pellet. Ten surowiec jest jednym z najtańszych paliw ekologicznych. Co ważne większość rozwiązań, jakie dają systemy OZE, jest dopasowana do tradycyjnych instalacji grzewczych znajdujących się w naszych domach, dzięki czemu ich montaż nie wymaga praktycznie żadnych ingerencji w ich budowę.

Ekologicznie i ekonomicznie

Systemy OZE to innowacyjne rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Korzystając z odnawialnych źródeł energii ograniczamy emisję szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery podczas produkcji energii w tradycyjnych piecach węglowych. Energia odnawialna pochodzi z naturalnych źródeł i jest w pełni bezpieczna dla naszego otoczenia. Jednak obok ekologicznych aspektów, które przemawiają za użytkowaniem energii odnawialnej, istnieje także szereg korzyści ekonomicznych.

Uzupełniając system grzewczy naszego domu, bez względu na to, czy dotyczy to ogrzewania cieplnego budynku, czy ogrzewania wody użytkowej, możemy liczyć na znaczne zmniejszenie wydatków ponoszonych na energię elektryczną. Kompleksowe systemy OZE są energooszczędne, a przy tym niezwykle wydajne. Przykładowo, panele IR pobierają trzykrotnie mniej energii, zapewniając ponad dwukrotnie większą powierzchnię grzewczą, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych grzejników elektrycznych. Co istotne, energia odnawialna redukuje koszty poboru prądu od tradycyjnych dostawców, a tym samym pozwala na częściowe lub nawet całkowite uniezależnienie się od rynkowych dostawców energii.

Dzięki kompleksowym systemom wykorzystującym OZE, każdy z nas może skorzystać z naturalnych zasobów energii. Oferta dostępnych na rynku urządzeń jest niezwykle szeroka, dzięki czemu można je dostosować do indywidualnych wymogów i oczekiwań. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie tylko pozytywnie wpływa na stan i jakość środowiska naturalnego, ale także na wysokość opłat związanych z kosztami eksploatacyjnymi obiektów. Sam montaż poszczególnych elementów systemu OZE jest stosunkowo niedrogi, biorąc pod uwagę jego minimalny okres użytkowania wynoszący nawet 30 lat. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na niezwykle szybki zwrot inwestycji w postaci znaczącego obniżenia kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną.

Źródło: http://inverter.com.pl/

Reklama

Reklama

Polecamy