Na czym polega system zasilania awaryjnego?

Utrata prądu bywa okropnie kłopotliwa i wydarza się w niefortunnych momentach. Można jednak się przed nią zabezpieczyć. W tym celu wykorzystuje się systemy zasilania awaryjnego. Dla tych, którzy spotykają się z tym określeniem po raz pierwszy, wyjaśniamy, iż jest to pewien układ urządzeń lub tylko pojedyncze urządzenie, którego zadaniem jest ochrona danych odbiorników przed właśnie różnymi zakłóceniami czy awariami zasilania sieci energetycznej, ponieważ mogłoby to skutkować przerwaniem ich pracy albo jej zakłócenie. Zazwyczaj ich funkcją jest zaopatrzenie różnych odbiorników w zasilanie, jeśli dojdzie do niespodziewanej sytuacji, w wyniku której napięcie zaniknie. W obecnych czasach to nie jest jednak ich jedyne zadanie. Coraz częściej pełnią one różne funkcje związane z kondycjonowaniem energii. Istnieją różne typy systemów zasilań awaryjnych, aczkolwiek ten artykuł dotyczyć będzie jedynie tylko jednego z nich, a mianowicie będą to układy samoczynnego załączania rezerwy.

Czym jest samoczynne załączanie rezerwy?

Są one automatyczno-elektrycznymi układami, które używa się w sieciach oraz obiektach, w których pewność zasilania jest wymagana oraz niezbędna. Jeśli zasilanie toru podstawowego ulegnie zaniknięciu to w takim wypadku przełączenie do toru rezerwowego następuje samoczynnie, co też łatwo wyjaśnia nam nazwa. Jeśli napięcie w torze podstawowym zostanie przywrócone to powrót systemu zasilania nastąpi automatycznie do pierwotnego stanu. Jest to inaczej zasilanie dwustronne, które w celu zapewnienia gwarantowanego zasilania, czyli nieprzerwanej dostawy źródła energii, może współpracować również z zasilaczami UPS. Stosowane są w miejscach, w których taka nagła przerwa w dostarczaniu zasilania może spowodować zagrożenie różnego rodzaju, biorąc uwagę przede wszystkim zagrożenie życia, ale też zagrożenia chociażby ekonomiczne. Przykładami takich miejsc są między innymi szpitale oraz obiekty użytku publicznego.

Sterowniki samoczynnego załączania rezerwy – omówienie 

Sterowniki samoczynnego załączania rezerwy, czyli w skrócie sterowniki SZR, stosowane są we wcześniej omówionych systemach zasilania awaryjnego, a konkretniej w układach samoczynnego załączania rezerwy. Przeznaczone są one do stosowania w owych układach typu “sieć – sieć”. Są  idealnym pomysłem dla osób, dla których szczególnie ważna jest przede wszystkim wygoda stosowania oraz dla tych, dla których ważna jest oszczędność czasu. Ich główne zadanie to eliminowanie ewentualnych przerw w zasilaniu energii elektrycznej, które spowodowane mogą być przez nieprawidłowe parametry sieci. W przypadku sytuacji wystąpienia awarii w sieci trójfazowej, a więc takich jak: asymetria, nieprawidłowa kolejność faz oraz zwyczajny zanik napięcia, taki sterownik realizuje samoczynnie przełączenie odbiorników ze źródeł podstawowych na te rezerwowe. Zaopatrzone są w diody LED, co pomaga monitorować parametry obu sieci jednocześnie: podstawowej oraz rezerwowej.

Inspirowane: Pollin.pl – czujnik zaniku fazy