Pogarszający się stan słuchu to bardzo złożony problem, który wpływa na wiele aspektów życia. Osoby, u których pojawia się niedosłuch, muszą na nowo nauczyć się funkcjonować w społeczeństwie. Okazuje się, że jest to nie lada wyzwanie.

Problemy ze słuchem mogą dotknąć każdego

Pogorszenie się słuchu to naturalny proces starzenia. Powyżej 65. roku życia wiele osób cierpi na niedosłuch. Od pewnego czasu obserwowany jest jednak trend, że coraz młodsze osoby narzekają na problemy ze słuchem, zazwyczaj mające nieco powyżej 30 roku życia. Wynika to z trybu życia, który odbywa się głównie w wielkich miastach, przepełnionych hałasującymi samochodami. Towarzyszy nam wszechobecny szum. Aby się od tego odciąć, zakładamy słuchawki douszne. To jednak jeszcze bardziej pogłębia problemy ze słuchem. Błędne koło.

Dobry słuch jest niezbędny do komunikacji z innymi ludźmi. Od niego zależy jakość relacji, efektowność nawiązywanych kontaktów, jak i możliwość korzystania z różnych usług. Niedosłuch powoduje, że osoba na niego cierpiąca czuje się wyalienowana ze społeczeństwa.

Konsekwencje niedosłuchu

Niedosłuch jest przyczyną wielu problemów, z jakimi muszą zmagać się osoby na niego cierpiące. Do najpowszechniejszych należą:

  • Ograniczenie w samodzielności – im większe problemy ze słuchem, tym trudniej jest samodzielnie załatwić sprawy na mieście. Trudności pojawiają się m.in. podczas rozmowy z pielęgniarką, urzędnikiem, sprzedawcą w sklepie. Osoba niedosłysząca nie rozmowie, co się do niej mówi.
  • Ograniczenia w rozwijaniu pasji i korzystaniu z wielu atrakcji – słabosłyszący bardzo często rezygnują z wizyt w kinie, teatrze, spotkań towarzyskich. Odczuwają, że nie ma sensu wychodzić z domu, skoro nie będą w stanie w pełni uczestniczyć w żadnej z tych aktywności.
  • Problemy w kontaktach z najbliższymi – pogawędki rodzinne są mocno utrudnione i nie sprawiają aż tak dużej przyjemności, jeżeli trzeba prowadzić konwersację z osobą mającą problemy ze słuchem. Zwykle te osoby tracą poczucie przynależności do grupy rodzinnej, nie mają poczucia bezpieczeństwa. Nie chcą robić kłopotu i kazać rozmówcy powtarzać po kilka razy wypowiadanych zdań więc kompletnie rezygnują z dialogu.
  • Utrata pracy – problemy ze słuchem mogą być bardzo niewygodne dla pracodawcy, który uzna osobę chorą za nieprzydatną w miejscu pracy lub nawet stwarzającą zagrożenie dla siebie i innych. Przekłada się to na pogorszenie sytuacji materialnej oraz obniżenie poczucia własnej wartości.

Rozwiązaniem Twoich problemów jest aparat słuchowy

Jednym z podstawowych sposobów na przywrócenie pełnej sprawności słuchu jest aparat słuchowy. Protetyk słuchu po wykonaniu badania słuchu (audiometria) dobierze urządzenie, dzięki któremu znów zaczniesz słyszeć tak jak dawniej.

Wspomniane badanie polega na ocenie funkcji narządu słuchu. Jest nieinwazyjne i bezbolesne. Przeprowadza się je przy użyciu specjalnych słuchawek. Pacjent przebywa w wytłumionym pomieszczeniu i przekazywane są mu różne dźwięki. Ma nacisnąć przycisk, za każdym razem, gdy coś usłyszy.

Badanie słuchu wykonywane w celach diagnostycznych oraz w momencie dobierania aparatu słuchowego jest bardzo precyzyjne. Pozwala rozwiązać problem z niedosłuchem i przywraca pacjenta to normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Reklama

Reklama

Polecamy