W czasie pandemii koronawirusa wdrażane są obostrzenia, które mają zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu. Od 16 kwietnia 2020 roku wprowadzono nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Pracownicy obsługujący klientów w budynkach użyteczności publicznej i policjanci pełniący służbę w przestrzeni miejskiej mogą mieć trudności w porozumieniu się z osobami niedosłyszącymi i głuchymi. Z czego wynika kłopot i jakie są możliwości jego rozwiązania?

Maseczka na twarzy a aparat słuchowy – przyczyny trudności w komunikacji

Trudności w komunikacji dotyczą zarówno osób głuchych, jak i niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych. Zachowanie obowiązkowej odległości 2 metrów od funkcjonariusza lub rozmowa z kasjerem przez szybę utrudnia dosłyszenie komunikatów. Użytkownicy aparatów słuchowych często posiłkują się czytaniem ruchów warg. W sytuacji gdy każdy zakrywa usta nieprzezroczystą maseczką, jest to niemożliwe. Postuluje się więc różne rozwiązania, które mają im ułatwić porozumiewanie się w przestrzeni publicznej. Niektóre z nich polegają na doraźnej pomocy, inne trwale zwiększyłyby efektywność komunikacji z niedosłyszącymi.

Informacje na piśmie, przezroczyste maseczki – proponowane rozwiązania

Ważne, aby policjanci i inni pracownicy w przestrzeni publicznej byli świadomi tego, że osoby noszące aparat słuchowy mogą nie zrozumieć ich słów. Doraźnym rozwiązaniem jest mówienie głośno i powoli. Można także zapisać komunikat na kartce i przekazać ją osobie niedosłyszącej. Istnieją także aplikacje mobilne konwertujące mowę na tekst. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dozwolone jest zdjęcie maseczki na czas rozmowy. Wybór sposobu komunikacji należy do osoby, która cierpi na zaburzenia słuchu.

Tam, gdzie to możliwe, warto zrezygnować z maseczek na rzecz całkowicie przezroczystych przyłbic. Jest to rozwiązanie zalecane m.in. tłumaczom polskiego języka migowego, którzy pośredniczą między słyszącymi a głuchymi.

Aby pomóc osobom głuchym i noszącym aparaty słuchowe w komunikacji podczas obowiązywania nakazu noszenia maseczek, należy rozpowszechniać w społeczeństwie świadomość problemu. Pomoce dla niedosłyszących powinny być szeroko dostępne, a sposób porozumiewania się z funkcjonariuszami, urzędnikami, lekarzami czy kasjerami dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.