Zespół Downa jest schorzeniem genetycznym. Charakteryzuje się zespołem wad wrodzonych. Przyczyną schorzenia jest obecność dodatkowego nieparzystego chromosomu. Stopień uszkodzenia może być różny, ale prawidłowo dobrana terapia od najwcześniejszych lat, a nawet dni dziecka daje bardzo widoczne efekty zarówno w rozwoju intelektualnym, jak i fizycznym.

Jakie efekty daje rehabilitacja osób z zespołem Downa?

Rehabilitacja dzieci z zespołem Downa stanowi o sukcesie rozwoju fizycznego i umysłowego, w dużym stopniu powoduje eliminację wad spowodowanych schorzeniem. Bardzo istotnym jest jak najwcześniejsze wdrożenie ćwiczeń rehabilitacyjnych, nawet już od drugiej doby życia dziecka. Rozpoczęta od pierwszych dni życia rehabilitacja daje duże szanse na rozwój zgodnie z możliwościami dziecka, zapewni jak najwyższą możliwą w danym stopniu schorzenia kondycję fizyczną i psychiczną.

Ćwiczenia rehabilitacyjne w przypadku zespołu Downa w dużej mierze opierają się na rozwoju mięśni dziecka, odpowiedzialnych za jego pionizację, ale nie tylko. Aktywność ruchowa pomaga w dużym stopniu w ogólnym rozwoju dziecka, ma również duże znaczenie dla prawidłowego działania mięśni oddechowych. Dziecko z zespołem Downa, jeśli nie ma do tego stwierdzonych przeciwskazań, oprócz ćwiczeń rehabilitacyjnych może uprawiać również inne formy aktywności fizycznej, co również jest pomocne w jego prawidłowym rozwoju.

Metody rehabilitacji niemowląt

Rehabilitacja dziecka z zespołem Downa prowadzona jest zazwyczaj z wykorzystaniem jednej z dwóch podstawowych znanych dziś metod, ale opinie specjalistów coraz bardziej skłaniają się ku temu, aby ćwiczenia rehabilitacyjne oprzeć na zastosowaniu obu metod jednocześnie.

Metoda Vojty

Rehabilitacja metodą Vojty ma na celu ustawienie dziecka w konkretnej pozycji. Działa na zasadzie wywołania odpowiednich reakcji poprzez bodźce dotykowe odpowiedniej strefy ciała dziecka. Reakcje te powodują osiągnięcie coraz to nowych kroków w rozwoju dziecka, od najprostszych – jak przewrócenie się z brzucha na plecy i odwrotnie do siadania, wstawania i chodzenia. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie, zależnie od możliwości chorego, powtarzane regularnie zazwyczaj cztery razy dziennie i trwają przeciętnie do 20 min. Rehabilitacja metodą Vojty ma również duże znaczenie dla prawidłowości procesów fizjologicznych.

Metoda NDT-Bobath

Ma ona na celu aktywizację dziecka poprzez czynniki docierające z otaczającego środowiska, nauczenie go odpowiednich wzorców. Nauka odbywa się na zasadzie odpowiednio dobranej pielęgnacji dziecka. Metoda NDT-Bobath opiera się na działaniach rodziców i opiekunów. To bowiem oni, odpowiednio przygotowani, sprawują nad dzieckiem funkcje pielęgnacyjne takie jak noszenie, przewijanie, wyjmowanie i wkładanie do łóżeczka czy przewracanie z brzucha na plecy i odwrotnie. Taka pielęgnacja ma pomóc dziecku w nauczeniu się prawidłowych wzorców ruchu, które w przypadku dziecka chorego nie przychodzą samoistnie.

Jakie sfery dziecka wymagają wsparcia rehabilitacyjnego?

Ogólnie można stwierdzić, że działania rehabilitacyjne powinny zostać ukierunkowane na pomoc w czterech sferach rozwojowych dziecka. Będą to: sfera fizyczna, sensoryczna, mowy oraz poznawcza. W każdej z tych sfer są inne cele do osiągnięcia, natomiast wspólnie warunkują sukces jego prawidłowego rozwoju.

Rehabilitacja ruchowa usprawnia wzrost napięcia mięśniowego, co przynosi efekty w postaci samodzielnego siadania, raczkowania i chodzenia. W sferze sensorycznej ważne jest pokonanie niewłaściwej reakcji na bodźce sensoryczne. Terapia narządów mowy i ćwiczenia logopedyczne mają decydujący wpływ na prawidłowy rozwój mowy, a w sferze poznawczej niezwykle ważne jest ukierunkowanie na właściwą stymulację bodźców, sprzyja to bowiem prawidłowemu harmonijnemu rozwojowi dziecka w równym tempie w każdej sferze jego rozwoju.

Inspirowane: Rehabilitacja-mw.pl – masaż Ursynów

Reklama

Reklama

Polecamy