Odpowiednie uzdatnianie sprężonego powietrza jest kluczowe w wielu zastosowaniach. Stopień oczyszczenia oraz jego zakres zależy od wymagań procesu, który jest zasilany sprężonym gazem. Jakie w układach sprężonego powietrza stosuje się filtry i jakie zanieczyszczenia usuwają z medium roboczego? 

Jakie są rodzaje filtrów w sprężarce powietrza?

Filtry w sprężarce powietrza odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu czystości i jakości sprężonego powietrza. Istnieje kilka rodzajów filtrów, z których każdy ma swoje specyficzne zadanie w procesie oczyszczania powietrza. 

Do najczęściej używanych filtrów w układach sprężonego powietrza należą filtry cząstek stałych, które służą do usuwania cząstek stałych, takich jak kurz, rdza, drobne cząstki metalu czy pył, które mogą znajdować się w sprężonym powietrzu. Filtr cząstek stałych zazwyczaj składa się z włókien filtracyjnych, które zatrzymują zanieczyszczenia mechaniczne. W zastosowaniach, gdzie jakość powietrza odgrywa kluczową rolę, na przykład w branży spożywczej czy w laboratoriach stosuje się filtry węglowe. Filtry węglowe usuwają zapachy i nieprzyjemne smaki z powietrza. W przemyśle spożywczym czy medycznym powszechnie stosuje się filtry mikrobiologiczne. Zapobiegają one przedostawaniu się bakterii, wirusów czy grzybów do sprężonego powietrza, dlatego są używane w środowiskach, gdzie czystość mikrobiologiczna jest kluczowa dla jakości produktów końcowych lub wykonywanych usług. W sprężarkach olejowych używane są także filtry do usuwania cząstek olejowych ze sprężonego powietrza. Pomaga to w zachowaniu czystości i jakości powietrza.

Dobór konkretnych filtrów zależy od rodzaju sprężarki, rodzaju zastosowania oraz wymagań dotyczących czystości i jakości sprężonego powietrza. Warto pamiętać, że regularna konserwacja i wymiana filtrów są kluczowe dla utrzymania efektywności i niezawodności systemu sprężonego powietrza.

Za co odpowiedzialne są filtry w układach sprężonego powietrza? 

Filtry w układach sprężonego powietrza pełnią kluczową rolę w utrzymaniu jakości i efektywności sprężonego powietrza. Ich zadaniem jest usuwanie wszystkich zanieczyszczeń, które mogą wpływać na jakość medium roboczego, a tym samym na jakość produktu końcowego, świadczonych usług, żywotność narzędzi pneumatycznych i prawidłową pracę całego układu sprężonego powietrza. 

Filtry mechaniczne zatrzymują cząstki stałe, takie jak kurz, pył, rdza czy inne zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą znajdować się w atmosferze lub wnikać do sprężarki. Cząstki te mogą być szkodliwe dla komponentów sprężarki i innych elementów układu. Filtry chronią także elementy sprężarki, takie jak wirniki, cylindry czy zawory, przed uszkodzeniami spowodowanymi przez obecność zanieczyszczeń. Redukcja ryzyka zanieczyszczeń pomaga przedłużyć żywotność i wydajność sprężarki.

Dzięki zastosowaniu filtrów powietrza zyskuje się medium robocze wolne od pyłów i zanieczyszczeń. Filtry węglowe lub filtry adsorpcyjne mogą być używane do usuwania gazów, lotnych związków organicznych czy innych zanieczyszczeń chemicznych z powietrza. Natomiast filtry mikrobiologiczne eliminują problem bakterii, wirusów czy grzybów w sprężonym powietrzu. 

Filtry chronią również przewody, zawory i narzędzia pneumatyczne przed zanieczyszczeniami, co może wpływać na ich wydajność i żywotność. A dzięki usuwaniu wilgoci zapobiegają korozji wewnątrz układu, co jest szczególnie ważne dla elementów metalowych.

Filtry w układach sprężonego powietrza są odpowiedzialne za utrzymanie czystości i jakości sprężonego powietrza, chronienie komponentów sprężarki, a także zapewnianie bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania systemu. Regularna konserwacja i wymiana filtrów są kluczowe dla zachowania efektywności i niezawodności układu sprężonego powietrza.

źródło: Czemar sprężarki

Reklama

Reklama

Polecamy