Podejście do egzaminu na prawo jazdy to jedno z bardziej stresujących doświadczeń, na jakie wystawiona jest młoda osoba. Im lepiej przygotowany jest kurant, tym większą pewność siebie ma i lepiej pójdzie mu zdawanie. W tym pomaga symulacja egzaminu na prawo jazdy, zarówno praktyczna, jak i teoretyczna, organizowana przez Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Czym jest symulacja egzaminu na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy jest jeden, nie ma przed nim żadnego próbnego podejścia. To oznacza, że oblać można go już kilka sekund po oficjalnym rozpoczęciu zdawania. Przećwiczenie jego formuły jest możliwe tylko z pomocą Ośrodka Szkolenia Kierowców. Symulacja to swego rodzaju egzamin próbny. Podczas jej trwania kursant może zapoznać się ze sposobem oceniania oraz tym, jak powinien się zachować.

Ośrodek Szkolenia Kierowców przygotowuje co prawda swoich podopiecznych pod egzamin, ale luźna jazda z instruktorem nie przypomina sytuacji egzaminacyjnej. Dlatego na koniec kursu, najczęściej po ostatniej, trzydziestej godzinie zajęć praktycznych, można sprawdzić swoje umiejętności w symulacji. Obejmuje ona część teoretyczną i praktyczną, bo obie są niezbędne do uzyskania wymarzonego dokumentu.

Jak wygląda symulacja teoretycznego egzaminu na prawo jazdy?

Symulacja teoretycznego egzaminu na prawo jazdy odbywa się zazwyczaj w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców. Kursant jest zapraszany do pomieszczenia z komputerem, gdzie odpalany jest dla niego program z pytaniami. Formuła wygląda identycznie jak w przypadku państwowego testu. Ma się określony czas na odpowiedzenie na losowo wybierane pytania z bazy, punktowane zgodnie ze standardami.

Kursant musi samodzielnie wypełnić test na komputerze, a po jego zakończeniu zatwierdzić swoje odpowiedzi. Wynik jest od razu widoczny na ekranie, dzięki czemu osoba zdająca wie, jak jej poszło. Po zdaniu tej części symulacji przyszły kierowca jest dopuszczany do organizowanej w ośrodku części praktycznej.

Jak wygląda symulacja praktycznego egzaminu na prawo jazdy?

Ta część jest maksymalnie zbliżona do tego, czego kursant może się spodziewać na egzaminie państwowym. Z instruktorem objeżdża często wybierane trasy i jest rozliczany z każdego błędu. Przerwanie egzaminu skutkuje jego niezaliczeniem. To praktyczna symulacja jest dla kursanta najważniejsza. Wybór ośrodka, który ją oferuje, nie tylko pozwala przećwiczyć to, co czeka przyszłego kierowcę w dniu egzaminu, ale także przekonać się, jak będzie zachowywał się za kierownicą w chwili stresu. Poznanie formuły jest niezwykle cenne, nie należy więc wybierać ośrodka, który rezygnuje z symulacji.

Zdanie egzaminu po symulacji jest znacznie łatwiejsze, dlatego warto ją sobie zapewnić. Od jej obecności zależy nie tylko zaznajomienie się z formułą egzaminów, ale także poznanie błędów, które mogą skutkować jego przerwaniem.