Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na poziom konkurencyjności firm transportowych i spedycyjnych są wykorzystywane środki transportu, długość trasy przewozu, czas potrzebny na jej pokonanie oraz koszt dostawy. Co więcej, o konkurencyjności firmy świadczy również umiejętność korzystania z narzędzi służących ciągłemu usprawnianiu transportu.

Transport multimodalny – szybko i tanio

Jednym z takich narzędzi jest transport multimodalny (Multimodal transport), który uważany jest za najwłaściwszą formę transportu zrównoważonego. Międzynarodowy transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu przynajmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie umowy o przewóz multimodalny. Mocną stroną przewozów multimodalnych jest uniwersalny, wielogałęziowy charakter, umożliwiający tworzenie dowolnych połączeń z użyciem dowolnych środków transportu. W zakresie przewozów multimodalnych, transport kontenerowy jest tym najbardziej efektywnym i perspektywicznym. Zaletą kontenerów jest ich kubatura oraz cechy konstrukcyjne gwarantujące trwałość.

Transport kolejowy – doskonały na dalekie odległości

Rosnącym zainteresowaniem w kontekście transportu multimodalnego cieszy się obecnie transport kolejowy, w którym do przewozów kontenerów służą specjalne wagony kontenerowe o stalowej konstrukcji ramowej, które nie mają dachu, ścian bocznych ani podłogi. Dużym atutem ekspresowych pociągów towarowych jest ich ładowność. Są one doskonałym rozwiązaniem kiedy niezbędny jest przewóz, w relatywnie krótkim czasie, dużej ilości towaru (nawet do 1000 ton). Co więcej, transport kolejowy jest niewrażliwy na niekorzystne warunki pogodowe, i w mniejszym stopniu narażony jest na problemy techniczne.

Promocja transportu szynowego jest uzasadniona również względami energetycznymi. Ten rodzaj transportu cechuje się większą oszczędnością energii, w tym mniejszym zużyciem paliw, przede wszystkim ropy naftowej. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż transport kolejowy uważany jest za najbardziej przyjazny dla środowiska, co wynika m.in. z mniejszej emisji spalin, w porównaniu do transportu samochodowego.

Potwierdzeniem rosnącej popularności transportu kolejowego jest Nowy Jedwabny Szlak, którego koncepcja została zaprezentowana jesienią 2013 r. Wówczas do Polski wjechał pociąg z Chengdu (Chiny), który w 12 dni pokonał 9 tys. 826 km. Jak poinformowała firma, będąca przedstawicielem operatora obsługującego połączenie Chin, transport koleją na tej trasie jest trzykrotnie szybszy od kontenerowców transoceanicznych (podróż tą drogą trwa około 40 dni) i o 30% tańszy w porównaniu do przewozu towarów drogą lotniczą.

Spedytor międzynarodowy – skuteczna pomoc w transporcie towarów

Osobą mającą kluczowy wpływ na przebieg transportu ładunków z miejsca położonego w jednym kraju, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju jest spedytor międzynarodowy. Jego priorytetowym zadaniem jest organizacja przewozu towarów, aby mogły one dotrzeć do wyznaczonego miejsca w określonym terminie i bez uszkodzeń. Obowiązkiem spedytora jest przygotowanie przesyłki do transportu, dopilnowanie warunków przechowania towaru, ubezpieczenie ładunku, organizacja odprawy celnej, kontrolowanie przesyłki podczas przewozu, wypracowanie jak najkorzystniejszych warunków transportu ładunku, monitoring stanu towaru i jego opakowanie przed oddaniem ładunku do przewozu. Spedytor zajmuje się również przygotowaniem oraz zebraniem niezbędnych dokumentów oraz zawieraniem umów ze sprawdzonymi firmami oferującymi usługi przewozowe.

Usługa, która pomoże szybko dostarczyć towar

Dużym zainteresowaniem wśród klientów firm spedycyjnych cieszy się usługa „door-to-door”, która polega na kompleksowej organizacji transportu od miejsca nadania do miejsca odbioru w punkcie wskazanym przez klienta. Rozwiązanie „door-to-door” w oparciu o transport kontenerowy pozwala znacząco usprawnić przepływ towarów. Jest ono adresowane do klientów ceniących swój czas, co jest szczególnie odczuwalne kiedy obowiązek organizacji i koordynacji transportu towarów powierzony zostaje firmom oferującym usługi spedycyjne. Istotnymi zaletami wynikającymi usługi z „door-to-door” jest również ograniczenie kosztów transportu oraz większe bezpieczeństwo przewożonego ładunku.

Źródło: Symlog.eu – spedycja międzynarodowa

Reklama

Reklama

Polecamy