Efektywne pobieranie paszy przez zwierzęta hodowlane jest niezwykle ważne dla ich kondycji zdrowotnej, właściwego rozwoju, rozrodczości, produktywności, a także dla rentowności hodowli. Odpowiednia ilość spożywanego pokarmu pozwala pokryć zapotrzebowanie na substancje odżywcze, wzmacnia, umożliwia prawidłowy wzrost płodu, a także późniejszy optymalny rozwój zwierzęcia. Istnieje wiele sposobów na zwiększenie pobierania paszy, jak na przykład troska o jakość pokarmu oraz odpowiednio dobrane dodatki paszowe.

Dodatki do pasz – skuteczny sposób na poprawę smaku i zwiększenie apetytu

Ilość spożywanej przez zwierzę hodowlane paszy jest uzależniona od wieku, stanu zdrowia, a także etapu życia danego osobnika (okres wzrostu, ciąża, laktacja). Jednak niezależnie od płci czy sytuacji osobniczej pobieranie pokarmu jest kluczowym aspektem dla prawidłowego funkcjonowania całej hodowli, a w konsekwencji jej opłacalności. Sprawia to, że profesjonalni hodowcy zwracają szczególną uwagę zarówno na jakość podawanego zwierzętom pożywienia, jak i specjalnie wyselekcjonowane dodatki paszowe. Choć nie są one niezbędne do przeżycia, mogą w istotny sposób poprawić apetyt u zwierząt, podnieść walory smakowe, a w efekcie zwiększyć ilość spożywanego pokarmu.

Olej sojowy paszowy, enzymy, preparaty ziołowe – które dodatki wybrać?

Wśród stosowanych na fermach dodatków ważną rolę odgrywa olej sojowy paszowy, który poprawia smakowitość pokarmu, jak i zwiększa wartość energetyczną podawanego zwierzętom pożywienia. Skutkiem tego jest dobra konsystencja i mniejsze pylenie pasz, większa ilość dostarczanej energii, a zarazem obniżenie zużycia mieszanek. Przynosi to nie tylko poprawę apetytu u poszczególnych osobników, ale również realne oszczędności dla gospodarstwa. Pobór paszy zwiększają również preparaty ziołowe, które wzmacniają smak i stymulują procesy trawienne u zwierząt. Innymi preparatami ułatwiającymi trawienie, poprawiającymi wchłanialność i chroniącymi pokarm przed zepsuciem są probiotyki, prebiotyki i enzymy paszowe, a także konserwanty i zakwaszacze. Stosowanie dodatków do pasz pozwala zwiększyć ilość spożywanego przez osobniki pokarmu, ochronić go przed pleśnią, a także wzmocnić florę bakteryjną jelit, co również wpływa na poprawę apetytu u zwierząt hodowlanych.

Odpowiednio dobrane, przygotowane i podane pożywienie jest kluczowe dla rozwoju hodowli. Ważna jest także stała kontrola stanu zdrowia zwierząt i warunków, w których przebywają, ponieważ również te aspekty mogą wpływać na obniżenie apetytu. Zbilansowane pokarmy, dbałość o czystość i higienę, a także umiejętnie stosowane dodatki paszowe oraz optymalne i efektywne zadawanie paszy pomagają usprawnić jej pobór. Nie bez znaczenia jest również dobre nawodnienie zwierząt i troska o odpowiednią temperaturę powietrza.