Organizacja transportu to dziedzina, która wymaga szczególnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności.  Dlatego powszechna jest współpraca pomiędzy przewoźnikami a firmami spedycyjnymi. Czy jest ona korzystna dla firm specjalizujących się w transporcie towarów?

Jakie korzyści lub ograniczenia niesie za sobą współpraca z firmami spedycyjnymi?

Wcielając się w rolę początkującego przewoźnika trzeba się zmagać z wieloma zadaniami – planowanie transportu, odpowiedzialność za sprzęt i pracownika, czy też pozyskiwanie nowych zleceń to tylko ułamek obowiązków, z którymi należy się zmierzyć. Z biegiem czasu, decydując się na dalszy rozwój firmy, lista zobowiązań robi się coraz dłuższa – warto wówczas zastanowić się nad dalszą drogą rozwoju i podjąć współpracę z firmą spedycyjną.

Zasilenie szeregów firm spedycyjnych daje pewność, że tabor będzie ciągle w trasie, a pozyskiwanie nowych ładunków i związane z tym formalności w całości spoczną po stronie spedytorów. Jest to sporym odciążeniem, gdyż otwiera drogę dalszego rozwoju firmy transportowej. Odchodzą również obowiązki związane z komunikacją pomiędzy przedsiębiorstwami, które zamówiły transport, a przewoźnik świadczący usługę nie jest wówczas zobligowany do kontaktowania się z odbiorcą ładunku.

Warto pamiętać, że spedytorzy są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach legislacyjnych na terenie państw, w których odbywa się transport, dzięki czemu współpracują z nimi firma jest w stanie niemalże w całości uchronić się przed dotkliwymi karami. Firma transportowa nie jest również zobligowana do pozostawania w stałym kontakcie ze swoimi pracownikami – tu również cała odpowiedzialność spoczywa w rękach pracowników spedycji. W zapomnienie odchodzą również wszelkiego rodzaju sytuacje kryzysowe np. w przypadku, gdy magazynierzy zauważą jakąś nieścisłość, czy też błąd związany z zamówieniem, cała uwaga zostanie skupiona po stronie spedycji. Reasumując – takie rozwiązanie jest z pewnością racjonalizacją czasu i dobrym sposobem na właściwy podział obowiązków.

Jakie zatem są minusy korzystania przez przewoźnika z tego typu usług?

Jak wiadomo, transport i związany z tym system przepływu towarów wchodzi w skład tak zwanego łańcucha dostaw, który ulega powiększeniu. Co za tym idzie, generuje to o wiele większe koszty związane z wykonaniem konkretnej usługi. Należy również zadać sobie jedno podstawowe pytanie – w jaki sposób warto prowadzić firmę transportową? Pozyskując zlecenia stałe, w których przewoźnik nastawiony jest na jednolity zysk powoduje, że korzystanie z usług firm pośredniczących jest bezzasadne. Zupełnie odmiennie jest w momencie, gdy pozyskuje on nowe zlecenia i daje spedycji zielone światło co do tras i rodzajów towarów.

Poprzez stałą optymalizację czynników transportu, funkcjonowanie firmy w porozumieniu ze spedycją staje się bardzo opłacalne. Firmy pośredniczące w tego typu usługach cieszą się dużym uznaniem wśród klientów, co pozwala zdobyć nowe doświadczenie i pozycję na rynku przewozowym. Owszem, pewnego rodzaju minusem jest fakt, że przewoźnik staje się zależny od pewnych zewnętrznych czynników, bowiem oddając część obowiązków innej firmie traci kontrolę nad przepływem informacji. Warto zatem dokładnie prześledzić spedytora, z którym przewoźnik podejmuje współpracę.

Co więc należy zrobić?

W ogólnym rozrachunku korzystanie z usług firm spedycyjnych dla przewoźnika niesie za sobą o wiele więcej korzyści i może pozytywnie wpłynąć na dynamikę rozwoju firmy. Wchodząc we współpracę zyskuje on czas, a co za tym idzie – spokój. Poprzez wspomnianą wcześniej optymalizację kosztów transportu, uzyskane stawki za dane zlecenie nie odbiegają niczym od stawek negocjowanych samodzielnie. Kolejną korzyścią jest również o wiele szybszy termin otrzymania zapłaty za wykonaną usługę. Współpracując z pewnymi i rzetelnymi firmami, przewoźnik może być spokojny o swoją przyszłość. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, którym najbardziej zależy na tym, by każdy aspekt pracy został wykonany w sposób profesjonalny i kompleksowy.

Źródło: Symlog Warszawa – transport multimodalny

Reklama

Reklama

Polecamy