Nowy rok to czas wielkich zmian w zakresie księgowości i prawa podatkowego w Polsce. Wszystko za sprawą pakietu zmian, które wejdą w życie już w styczniu pod nazwą Polski Ład. Jakie najważniejsze zmiany zostaną wprowadzone w życie w styczniu 2022 roku i jak biuro rachunkowe powinno się na nie przygotować?

Zmiany w wysokości składki zdrowotnej

Składka zdrowotna to składka opłacana przez każdego podatnika. Do tej pory w Polskim prawie obowiązywały jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Od stycznia zasady te będą różne, w zależności od formy opodatkowania. Dodatkowo nie będzie już możliwości tak jak dotychczas odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to mniej więcej tyle, że kwota składki opłacanej na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie już oddziaływać na wysokość zaliczki i podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego od dochodów. 

Wzrost kwoty wolnej od podatku

Projekt ustawy przewiduje między innymi również podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich z 8 000 zł do kwoty 30 000 zł. Efektem tej zmiany będzie przede wszystkim zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub w niektórych przypadkach jego całkowita likwidacja. Oznacza to, że podatek dochodowy w największym stopniu obciążać będzie osoby najwięcej zarabiające.

Zmiany w opodatkowaniu skalą podatkową

Przedsiębiorcy opodatkowujący swoją działalność na zasadach ogólnych, czyli na zasadzie skali podatkowej mogą liczyć na korzyści wynikające z wyższej kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo jednak zostanie podniesiony tak zwany II próg podatkowy z obecnie obowiązującej kwoty 85 528 zł na 120 000 zł. Od 1 stycznia stawka podatku dla osób zarabiającychdo 120 tys. zł, będzie wynosiła 17 procent. Pozostali, którzy zarabiają więcej niż 120 tys. zł,  będą opodatkowani stawką 32 procent.

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od nowego roku zostaną obniżone stawki ryczałtu dla niektórych zawodów, w tym na przykład branży IT (12%), czy architektów (14%).  Uregulowane zostaną również kwestie dotyczące opodatkowania najmu prywatnego, gdzie ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z tego właśnie źródła.

Polski ład a prowadzenie księgowości

Prowadzenie księgowości działalności gospodarczej wymaga stałego doszkalania się i nadążania za nowymi przepisami podatkowymi. Polski Ład co do zasady ma zrewolucjonizować Polskie prawo podatkowe, stąd tak szeroki zakres zmian. Chcąc zachować najwyższą jakość usług prowadzenia księgowości i godność z obowiązującymi przepisami warto zastanowić się nad profesjonalnymi usługami oferowanymi przez każde biuro rachunkowe, czyli outsourcing księgowości

Reklama

Reklama

Polecamy