Jeden z najpopularniejszych sposobów magazynowania to system wysokiego składowania. To rozwiązanie oszczędne i umożliwiające maksymalne zagospodarowanie przestrzeni w poziomie oraz pionie. Dlaczego magazyny wysokiego składowania cieszą się takim uznaniem?

Maksymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej i szybki zwrot

Wysokie składowanie ułatwia zagospodarowanie wielu towarów na jednym metrze kwadratowym, ale bez utrudnień dostępu. Do obsługi całego systemu wykorzystuje się najczęściej odpowiednie urządzenia, w tym specjalistyczne wózki widłowe, albo opatentowane regały przesuwające się z góry do dołu, grawitacyjnie. Takie wyposażenie magazynu oczywiście kosztuje. Wysoki koszt jednostkowy inwestycji odbija się jednak w lepszym sezonowym dopasowaniu i w komforcie zarządzania różnymi grupami towarów, bez potrzeby wielkich zmian w aranżacji magazynu.

Automatyzacja oraz potrzeba współpracy z bardziej wykwalifikowanym personelem

W magazynach wysokiego składowania najważniejszą rolę odgrywają wózki widłowe z większym zasięgiem. Jeden wykwalifikowany pracownik może obsłużyć znaczenie większą normę w porównaniu do standardowego systemu magazynowania. Właściciel składu nie musi zatrudniać tak wielu pracowników, ale ograniczyć się do automatyzacji i optymalizacji procesów magazynowo-logistycznych. Magazyny wysokiego składowania minimalizują błąd ludzki przez zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym inteligentnych regałów paletowych. W efektywnej gospodarce magazynowej chodzi głównie o zagospodarowanie pionowe oraz poziome. Można to osiągnąć przez instalację antresoli, albo przez konstrukcję wysokiego składowania.

Jakie problemy stoją przed właścicielami wysokich składów i czy to bezpieczna strategia?

Jeden z najważniejszych problemów stojących przed właścicielami magazynów wysokiego składowania to dopasowanie do norm nośności podłóg oraz stropów. Obciążenie regałów paletowych to jedno, a obciążenie budynku to kolejna sprawa do uwzględnienia przy prowadzeniu takiej działalności. Wysokie składowanie to wybór już na etapie planowania inwestycji w budowę magazynu. W przypadku niewielkiego gruntu do dyspozycji najlepiej budować pionowo. Obniżenie kosztów składowania towarów to fundament przetrwania na zmiennym rynku.

Niewielka działka wystarczy do stworzenia efektywnego magazynu na lata

Najpopularniejsze magazyny wysokiego składowania w Polsce to obiekty całkowicie zautomatyzowane.  W wielu przypadkach nadzorowane wyłącznie przez jednego specjalistę. Tak wysokiej klasy wyposażenie magazynu to duży koszt początkowy, ale większość inwestycji zwraca się w przeciągu kilku lat. Automatyczne regały usprawniły dobitnie wysokie składowanie i poprawiły czas kompletacji zamówień. Czy warto zastosować omówioną strategię składowania? Tak, chociaż pociąga to za sobą wysokie koszty początkowe to nie potrzebuje dużej działki do zabudowy. Dla wielu inwestorów to jeden z kluczowych czynników niezbędnych do zaangażowania kapitału.

Na zakończenie

Wysokie składowanie to sprawdzony system i dobrze radzący sobie w realnej walce konkurencyjnej.

Reklama

Reklama

Polecamy