W dzisiejszych czasach następuje stały i dynamiczny rozwój zarówno przemysłu, jak i innych dziedzin gospodarki. Z tego względu urządzenia starego typu ustępują miejsca nowoczesnym rozwiązaniom, które bardzo często są oparte na elektronicznych podzespołach. Idealnym tego przykładem są różnorodne czujniki temperatury i wilgotności, instalowane zarówno na nowoczesnych liniach produkcyjnych, jak i w domach czy mieszkaniach.

Bezprzewodowość podstawą wymiany informacji

W tradycyjnych systemach do przesyłu informacji wykorzystywane są najzwyklejsze przewody. W takich przypadkach sygnał pomiarowy przekazywany jest w postaci analogowej do nadrzędnego systemu. Metoda ta bardzo często wiąże się jednak z ryzykiem zafałszowania wyników. W dobie królującego obecnie przemysłu 4.0 powoli odchodzi się więc od tego typu rozwiązań. Przesył informacji odbywa się za pośrednictwem różnorakich protokołów komunikacyjnych po sieciach przewodowych oraz bezprzewodowym. W miejscach ze stałym dostępem do sieci, WiFi można wykorzystać do rejestrowania wartości z urządzeń pomiarowych. Właśnie tę technologię i wszystkie jej zalety wykorzystują rejestratory temperatury WiFi UbiBot.

UbiBot – wielofunkcyjność urządzenia

Urządzenie UbiBot charakteryzuje się przede wszystkim ponadprzeciętną wielofunkcyjnością. Jednocześnie dokonuje pomiaru wilgotności otoczenia oraz temperatury panującej w miejscu montażu sondy. Już samo to sprawia, że jedno urządzenie zastępuje dwa osobne czujniki pomiarowe. Jednak na tym nie kończą się zalety bezprzewodowego rejestratora temperatury i wilgotności wifi UbiBot. Oprócz tradycyjnego sposobu pomiaru wykorzystuje on najnowsze technologie IoT, umożliwiające rejestrację danych za pośrednictwem sieci internetowej. Ponadto urządzenie dostępne jest w kilku różnych wersjach, co umożliwia dobór odpowiednich parametrów. Poszczególne wersje różnią się oferowanym sposobem przesyłu, posiadanym interfejsem (panel LCD lub diody) oraz ogólną budową. Droższe moduły pozwalają na użycie do przesyłu danych karty SIM, która znacznie rozszerza ich możliwości.

UbiBot®Iot

Wraz z zakupem urządzenia użytkownik otrzymuje dostęp do bezpłatnej platformy UbiBot®Iot. Struktura ta oparta jest na chmurze IT i pozwala na bezproblemową analizę danych. Do posiadanego konta można przypisać wszystkie posiadane urządzenia. Dzięki temu istnieje możliwość określenia minimalnych i maksymalnych wartości odczytu z osobna dla każdego z nich. W zakresach tych wartości mieści się poprawna praca urządzenia. Po ich przekroczeniu platforma poinformuje użytkownika o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem aplikacji UbiBot App, poczty elektronicznej, wiadomości sms, połączenia głosowego lub interfejsu API. Daje to ogromne możliwości w zakresie minimalizowania ewentualnych strat finansowych związanych z naprawą usterki. Warto dodać, że w czasie rzeczywistym można uzyskać odczyt zarówno wartości bieżących, jak i tych archiwalnych, a rejestrator pozwala przechować do 300 000 zapisów. Oczywiście nawet w przypadku zaniku sieci ciągłość pomiarów zostaje zachowana.

Na rynku istnieją bardzo różnorodne rozwiązania, które pozwalają na swobodę w wyborze. Zarówno rejestratory temperatury wifi, jak i rejestratory wilgotności można zastąpić jednym urządzeniem o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. Co ciekawe, do użycia UbiBotów zasadniczo wystarczy jedynie dostęp do sieci bezprzewodowej.

Reklama

Reklama

Polecamy