Odpowiednia segregacja oraz ewidencjonowanie odpadów medycznych to najważniejsza zasada obowiązująca w każdym gabinecie lekarskim, ponieważ dzięki niej można zachować wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Głównym celem wspomnianych powyżej czynności jest zabezpieczenie zdrowia zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów. Niezwykle ważne jest również to, iż odpowiednie zabezpieczenie odpadów medycznych, a także ich przechowywanie pomoże uniknąć zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo ważną kwestię. W jaki jednak sposób należy segregować odpady medyczne i jak powinno wyglądać ich ewidencjonowanie?

Najważniejsze zasady segregacji odpadów medycznych

W każdym gabinecie lekarskim odpady medyczne można podzielić na kilka grup, przy czym każda z nich powinna być segregowana w oddzielny sposób. Jakie jednak odpady można zaliczyć do poszczególnych grup, i w jaki sposób należy je segregować?

Odpady ostre

Do odpadów ostrych można zaliczyć przede wszystkim ostrza, igły oraz wiertła, które zaraz po użyciu powinny być umieszczone w pojemniku wykonanym z twardych materiałów, dzięki czemu nie dojdzie do jego przekłucia. W innym przypadku mogłoby bowiem dojść do ewentualnego ryzyka ukłucia, co wiązałoby się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Pojemnik zapełniony maksymalnie do 2/3 pojemności należy opróżniać nie rzadziej niż co 3 dni, pamiętając również o tym, iż po jego zamknięciu można przechowywać go przez 3 dni (jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 10 stopni Celsjusza) lub przez 14 dni (w sytuacji, gdy temperatura wynosi mniej niż 10 stopni Celsjusza).

Odpady zakaźne

Takie odpady zaliczane są do grona najgroźniejszych, ponieważ stanowią źródło zakażenia dla innych osób. W jaki jednak sposób należy segregować takie właśnie odpady? Umieszcza się je w worku oznaczonym kolorem czerwonym, który może znajdować się w specjalnym koszu, jednak można go również zamocować na stelażu. W przypadku odpadów zakaźnych niezwykle ważne jest to, aby usuwać je każdego dnia po zakończonej pracy, przechowując je tylko w pomieszczeniu do tego przeznaczonym (musi w nim panować odpowiednia temperatura).

Odpady gospodarczo-bytowe

Sama nazwa większości osób może nic nie mówić, jednak warto wiedzieć o tym, że do grupy odpadów gospodarczo-bytowych można zaliczyć przede wszystkim odpady nagromadzone po sprzątaniu, a także te po narzędziach sterylizacyjnych. Takie odpady należy segregować w workach oznaczonych kolorem niebieskim, które następnie powinny być umieszczone w kontenerze z odpadami komunalnymi.

Odpady specjalne

Ostatnią grupą odpadów są tzw. odpady specjalne, wśród których można znaleźć różnego rodzaju materiały chemiczne oraz leki. Do takich właśnie odpadów przeznaczone są worki żółte, które po wypełnieniu należy przekazać specjalnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów specjalnych.

Ewidencjonowanie odpadów medycznych

Każdy gabinet lekarski, który wytwarza odpady medyczne, musi zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prowadzić ich ewidencję. Warto przy tym podkreślić fakt, iż taka ewidencja musi opierać się na dwóch bardzo ważnych dokumentach, a mianowicie na karcie ewidencji odpadów oraz karcie przekazania odpadów. W niektórych przypadkach możliwe jest prowadzenie tzw. uproszczonej ewidencji odpadów, jednak dotyczy to wyłącznie podmiotów, które np. wytwarzają odpady niebezpieczne jednak w ilości nieprzekraczającej 100 kg rocznie. Gabinety lekarskie, które prowadzą taką ewidencję, nie są jednak zwolnione z tego, aby przekazywać marszałkowi danego województwa zbiorczego raportu o rodzajach oraz ilości odpadów.

Jak zostało opisane powyżej, każdy gabinet lekarski zobowiązany jest do odpowiedniej segregacji oraz ewidencjonowania odpadów medycznych, ponieważ ma to bezpośredni wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również na otaczające nasz środowisko naturalne.

Źródło: Emka – Transport odpadów medycznych

Reklama

Reklama

Polecamy